Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Zakaz konkurencji po zakończeniu umowy cywilnoprawnej a kwestia braku wynagrodzenia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Zakaz konkurencji po zakończeniu umowy cywilnoprawnej a kwestia braku wynagrodzenia

Zakaz Konkurencji

Zakaz konkurencji po ustaniu umowy o pracę jest nieważny, jeżeli nie przewiduje odszkodowania za powstrzymanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w wysokości nie mniejszej niż 25%. To wiemy. Wynika to z ochronnego charakteru regulacji kodeksu pracy i jest wprost zapisane w kodeksie pracy.

Wątpliwości jakie pojawiają się w odniesieniu do zagadnienia zakazu konkurencji dotyczą jednak zasad ustalania zakazu konkurencji po ustaniu umowy cywilnoprawnej i czy, per analogiam, stosujemy tutaj ww. zasady ustalane w kodeksie pracy. Zapytania w tym zakresie dość często otrzymujemy od naszych klientów, a same umowy jakie istnieją w obrocie prawnym różnie regulują te zasady. 

 

Czytaj więcej...

Ustawa dezubekizacyjna - kontrowersje

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

 

Nowe prawo emerytalno - rentowe dotyczące służb mundurowych w Polsce przed 1990 roku.

Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA rozpoczął już wysyłanie decyzji w sprawie wysokości świadczeń emerytalnych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 2270). Mowa tutaj o tzw. ustawie dezubekizacyjnej. Ustawa zakłada obniżkę emerytur i rent „za służbę na rzecz totalitarnego państwa” tym, którzy od lipca 1944 roku do lipca 1990 roku pełnili funkcje w cywilnych i wojskowych instytucjach, i formacjach. Zmniejszanie wysokości uposażenia emerytalnego i rent ma następować w oparciu o sporządzoną przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu decyzję na podstawie posiadanych akt osobowych, danych o przebiegu służby danego funkcjonariusza.  

UstawaDezubekizacyjna

 

Czytaj więcej...

Zmarnowany urlop - czy mamy jakieś prawa?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

 

Zmarnowany urlop - czy mamy jakieś prawa?

HOlidaysMamy obecnie trwający okres wakacyjny, podczas którego każdy spragniony słońca oraz odpoczynku wybiera się samemu lub wraz z rodziną, znajomymi na długo wyczekiwane wakacje. A co w sytuacji gdy np. w hotelu, wbrew wcześniejszym ustaleniom, nie ma windy, ilość i jakoś posiłków pozostawia wiele do życzenia, albo zachowanie innego uczestnika wycieczki jest nie do wytrzymania?  

Czytaj więcej...

Kolejny Istotny pogląd Prezesa UOKiK w sprawie UNWW korzystny dla kredytobiorców – dotyczy Banku Millennium S.A.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Kolejny Istotny pogląd Prezesa UOKiK w sprawie UNWW korzystny dla kredytobiorców – dotyczy Banku Millennium S.A.

Skala zjawiska stosowania przez banki niedozwolonych postanowień, na podstawie których konsumenci obciążani są kosztami ubezpieczeń niskiego wkładu własnego, dalej: UNWW (najczęściej w umowach kredytów hipotecznych wyrażonych / denominowanych / indeksowanych we frankach szwajcarskich) jest na tyle duża, że w sprawie, po raz kolejny, wypowiedział się Prezes UOKiK. Tym razem na celowniku Prezesa pojawiły się zapisy umowne stosowane w umowach kredytowych zawartych z Bankiem Millennium S.A.

hipoteka

Czytaj więcej...

Prezes UOKIK ponownie po stronie frankowiczów – istotny pogląd po raz szósty

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

 

Prezes UOKIK ponownie po stronie frankowiczów – istotny pogląd po raz szósty

super ofertaPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej UOKiK, Urząd), już po raz szósty skorzystał z możliwości wyrażenia istotnego poglądu (czym jest istotny pogląd, poniżej), w sprawach dotyczących sporu frankowiczów z bankami. Tym razem stanowisko dotyczyło sporu konsumentów – frankowców z mBankiem, w którym klienci banku domagają się zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Powołując się na to, że klauzula stosowana przez mBank została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych. Urząd po przenalizowaniu sprawy, podzielił stanowisko frankowców, wskazując, że kwestionowane postanowienia są sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdyż m.in.: obciążają konsumenta kosztami, a z ich treści nie wynika, kto skorzysta z ubezpieczenia. 

Czytaj więcej...

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.