Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Zła reforma dla przedsiębiorców

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

 

Zła reforma dla przedsiębiorców

 

W dniu jutrzejszym, to jest 7 listopada 2019 r. wchodzi w życie przeważająca część ogromnej nowelizacji procedury cywilnej wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. (o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019, poz. 1469). Do najważniejszych dla przedsiębiorców spraw należy powrót (po wielu latach) odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. To jest bardzo zła wiadomość dla przedsiębiorców.

kpc

Czytaj więcej...

Fałszywe pisma z Urzędu Patentowego RP – ostrzegamy

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 

Fałszywe pisma z Urzędu Patentowego RP – ostrzegamy

 

W ostatnim czasie ma miejsce wysyłanie pism – decyzji (przykładowe pismo poniżej), rzekomo wysyłanych przez pracownika Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z wezwaniem do uiszczenia w terminie 7 dni kalendarzowych opłat. Pismo wygląda tak:

UPoszustwo

Czytaj więcej...

Ważne zmiany w umowach na czas określony

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Ważne zmiany w umowach na czas określony

 

Z dniem 22 listopada 2018 r. umowa o pracę, zawarta pomiędzy tym samym pracodawcą i pracownikiem, co najmniej od 22 lutego 2016 r. na czas określony, w przypadku kontynuowania zatrudnienia, z mocy prawa ulegnie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. A ta na skutek nowelizacji Kodeksu Pracy na skutek ustawy z dnia 25 lipca 2015 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia weszły w życie z dniem 22 lutego 2016 roku, dlatego też w dniu 22 listopada br. upływają 33 miesiące od wejścia w życie przepisów zmieniających. Jeśli chodzi natomiast o pracownika, który był już zatrudniony na czas określony w momencie wejścia w życie nowelizacji, czyli 22 lutego 2016 r., limit czasowy liczy należy od tej daty.

millennium

Czytaj więcej...

Wyrok Sądu Najwyższego – z korzyścią dla frankowiczów!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Wyrok Sądu Najwyższego – z korzyścią dla frankowiczów!

 

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał niezwykle korzystne dla frankowiczów orzeczenie (wyrok z dnia 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17), w którym wyjaśnił skutki usunięcia (uznania za niedozwolone) postanowień w zakresie indeksacji kredytu do franka szwajcarskiego. W wyroku Sąd ostatecznie rozstrzygnął, że umowa kredytowa (umowa kredytu hipotecznego) może nadal obowiązywać, lecz będzie to kredyt w złotówkach ze stopą procentową opartą o stałą marżę i LIBOR.

wsnCHF

Czytaj więcej...

Bank Millennium wycofuje się z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

 

Bank Millennium wycofuje się z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW)

 

Jak dnia 6 sierpnia 2018 r. opublikował na swojej stronie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów we frankach szwajcarskich w postaci niskiego wkładu własnego (UNWW).

millennium

Czytaj więcej...

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.