Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Przełomowe dla par homoseksualnych orzeczenie Sądu Najwyższego

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Przełomowe dla par homoseksualnych orzeczenie Sądu Najwyższego

  

W dniu dzisiejszym zapadło przełomowe, dla osób homoseksualnych, orzeczenie Sądu Najwyższego. Zgodnie z uchwałą podjętą w składzie 7 sędziów - zawarta w kodeksie karnym definicja (art. 115 § 11 k.k.) „osoby pozostającej we wspólnym pożyciu” nie jest obwarowana warunkiem odmienności płci. Innym słowy - odmienność płci nie jest konieczna, by uznać, że dwie osoby pozostają we wspólnym pożyciu.

Zgodnie z treścią orzeczenia: „Zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”, jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony. Odmienność płci osób pozostających w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostających we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.

LGBT

Otwiera to drogę np. do odmowy składania zeznań wobec oskarżonego partnera tej samej płci, ale także m.in. daje prawo do występowania w procesie karnym jako oskarżyciel posiłkowy.

Uchwałą została podjęta na wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Jeden sędzia wyraził zdanie odrębne. Sygnatura sprawy: I KZP 20/15.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.