Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Prezes UOKIK ponownie po stronie frankowiczów – istotny pogląd po raz szósty

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

 

Prezes UOKIK ponownie po stronie frankowiczów – istotny pogląd po raz szósty

super ofertaPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej UOKiK, Urząd), już po raz szósty skorzystał z możliwości wyrażenia istotnego poglądu (czym jest istotny pogląd, poniżej), w sprawach dotyczących sporu frankowiczów z bankami. Tym razem stanowisko dotyczyło sporu konsumentów – frankowców z mBankiem, w którym klienci banku domagają się zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Powołując się na to, że klauzula stosowana przez mBank została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych. Urząd po przenalizowaniu sprawy, podzielił stanowisko frankowców, wskazując, że kwestionowane postanowienia są sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdyż m.in.: obciążają konsumenta kosztami, a z ich treści nie wynika, kto skorzysta z ubezpieczenia. 

Istotny pogląd w sprawie to zajęcie przez Prezesa Urzędu pisemnego stanowiska, w którym to Urząd może dzielić się z sądem swoją wiedzą i wspierać w kompleksowym rozwiązaniu sporu, a to za sprawą nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przy czym należy zwrócić uwagę, że istotny pogląd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla konkretnego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym, a co za tym idzie, pogląd ten nie może być odniesieniem do innych spraw, nawet do tych pozornie mogących wydawać się podobnymi.

Nie jest to pierwszy istotny pogląd w tej sprawie – Prezes UOKIK już pięciokrotnie wcześniej wyrażał stanowisko w sprawie frankowców.:

Po raz pierwszy, w dniu 25.08.2016 r. zostało przedstawione stanowisko Prezesa Urzędu, w przedmiocie sporu konsumentów posiadających kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich z mBankiem, w sprawie kryteriów zmiany oprocentowania rat umów. Wówczas Prezes ocenił, że postanowienie umowy określające przesłanki zmiany oprocentowania jest w całości niedozwolone.

Kolejno, w dniu 16.09.2016 r. UOKiK podzielił pogląd kredytobiorców w kwestii postanowień niedozwolonych. W tym przypadku również mBank przyznał sobie uprawnienie do jednostronnego ustalania wskaźnika wpływającego na wysokość świadczeń stron, a konsumenci nie mieli możliwości zweryfikowania kryteriów przyjętych przez bank. A mianowicie, w umowie zwarte były takie postanowienia, które dawały bankowi możliwość dowolnego ustalania wartości kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, na podstawie których waloryzowano odpowiednio kwotę kredytu i wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. Wówczas UOKiK, wyrażając istotny pogląd w tej sprawie, wskazał, że są to postanowienia niedozwolone.

W trzecim istotnym poglądzie z dnia 22.09.2016 r., w sprawie frankowiczów z mBankiem, Urząd uznał, że klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania kredytu, są niedozwolone. W tym przypadku, Urząd stwierdził, że dla uznania klauzuli za niedozwoloną nie ma znaczenia, czy konsumenci ponieśli dotychczas szkodę. Co więcej, to jak wykonywane jest postanowienie nie ma znaczenia, bowiem abuzywna klauzula nie powinna obowiązywać klientów od samego początku. Urząd również podniósł, że w jego opinii, nie da się jej zastąpić innym postanowieniem. Ponieważ zgodnie z prawem bankowym warunki zmiany oprocentowania są istotnym elementem umowy może to oznaczać nieważność całego kontraktu.

Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czwarty raz przedstawił sądowi istotny pogląd (27.10.2016r.), dot. Euro Banku. W tym przypadku, konsumenci domagali się unieważnienia wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego wydanego przez bank. Wskazywali, że klauzule dotyczące zasad określania kursu wymiany walut, są nieprecyzyjne, a więc niedozwolone. Zgodnie z kwestionowanymi klauzulami, Euro Bank określa kursy kupna i sprzedaży walut w tabeli, do której odsyła konsumenta. UOKiK zgodził się ze stanowiskiem konsumentów, podając, że Euro Bank nie powinien dowolnie kształtować kursów wymiany walut. Powinno się to odbywać w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria, a nie poprzez zawieranie postanowienia, które są niejednoznaczne i nie precyzują przesłanek, w oparciu o które bank ustala wysokość kursów walut.

W dniu 16.11.2016 po raz piąty Urząd wypowiedział, się tym razem chodziło o spór frankowiczów z mBankiem. A mianowicie, Urząd przyznał rację konsumentom, co do postanowień określające wysokość oprocentowania i sposobu ustalania kursów wymiany walut, które są zbyt ogólne, czyli niedozwolone.

Dodam, że sprawy dotyczące sporów konsumentów z bankami, są komplikowane i niejednokrotnie rozciągnięte w czasie, wobec tego warto skontaktować się profesjonalnym pełnomocnikiem, który dzięki odpowiedniej wiedzy oraz doświadczeniu, jak również czerpiąc z argumentację z istotnych poglądów wyrażonych przez Prezesa UOKiK, pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące podjęcia stosownych kroków, w tym zebrania dowodów jak i samego złożenia pozwu przeciwko bankowi.

Jeżeli planują Państwo złożenie powództwa przeciwko bankowi, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Prowadzimy obecnie kilka takich procesów przeciwko bankom w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.