Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Zmarnowany urlop - czy mamy jakieś prawa?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

 

Zmarnowany urlop - czy mamy jakieś prawa?

HOlidaysMamy obecnie trwający okres wakacyjny, podczas którego każdy spragniony słońca oraz odpoczynku wybiera się samemu lub wraz z rodziną, znajomymi na długo wyczekiwane wakacje. A co w sytuacji gdy np. w hotelu, wbrew wcześniejszym ustaleniom, nie ma windy, ilość i jakoś posiłków pozostawia wiele do życzenia, albo zachowanie innego uczestnika wycieczki jest nie do wytrzymania?  

Należy pamiętać, że będąc klientem (konsumentem) macie Państwo prawo domagać się swoich roszczeń, a mianowicie możecie zażądać od organizatora wycieczki – biura podróży, odszkodowania, a także zadośćuczynienia za nieudany wyjazd, a wręcz za zmarnowany urlop (wasted holiday).

 

Co stanowi prawo?

Organizator wycieczki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

  • działaniem lub zaniechaniem klienta;
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
  • siłą wyższą.

Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych wyżej, nie zwalnia jednak organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Co zrobić?

Pamiętajcie Państwo, podczas samego urlopu, aby sfotografować wszystko, co odbiega od umownych zapewnień biura podróży. Zachęca się również do nagrywania filmów, wszystko to stanowić będzie dowód nieprawidłowości, a za razem będzie solidną podstawą do samej reklamacji. Podczas wyjazdu warto pamiętać, aby poinformować o wszelkich nieprawidłowościach wykonawcę usługi (np. przewoźnika czy pracowników hotelu) i organizatora. Jeżeli dodatkowo uda się pozyskać świadków danej nieprawidłowości będzie to pomocne w dochodzeniu odszkodowania (należy zapisać dane świadka: imię, nazwisko, adres zamieszkania).

Jaka kwota?

Organizatorzy turystyki w umowach z klientami mogą ograniczyć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta – należy zatem sprawdzić zapis umowy. Ograniczenie to nie może dotyczyć szkód na osobie, czyli jeżeli to Państwu coś się przytrafiło (tych można dochodzić w pełnej wysokości).

 

Pracownicy Kancelarii życzą Państwu udanych wakacji!

 

autorem artykułu jest mec. Patrycja Pisarska

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.