Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Ustawa dezubekizacyjna - kontrowersje

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

 

Nowe prawo emerytalno - rentowe dotyczące służb mundurowych w Polsce przed 1990 roku.

Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA rozpoczął już wysyłanie decyzji w sprawie wysokości świadczeń emerytalnych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 2270). Mowa tutaj o tzw. ustawie dezubekizacyjnej. Ustawa zakłada obniżkę emerytur i rent „za służbę na rzecz totalitarnego państwa” tym, którzy od lipca 1944 roku do lipca 1990 roku pełnili funkcje w cywilnych i wojskowych instytucjach, i formacjach. Zmniejszanie wysokości uposażenia emerytalnego i rent ma następować w oparciu o sporządzoną przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu decyzję na podstawie posiadanych akt osobowych, danych o przebiegu służby danego funkcjonariusza.  

UstawaDezubekizacyjna

 

Niestety, zapisy ustawy zostały tak sformułowane, że decyzje takie trafiają do osób, które służby takie nie pełniły i czują się pokrzywdzone taką decyzją. Ustawa ta wzbudza także szereg uzasadnionych wątpliwości, co do samego trybu jej uchwalenia.

Przed kilkoma dniami złożyliśmy w sądzie pierwsze odwołanie od decyzji w imieniu naszego klienta żądając aby sąd powszechny dokonał zmiany tej decyzji na podstawie tzw. rozproszonej oceny konstytucyjności takiej ustawy – to jest aby uznał, że ustawa ta jest niezgodna z Konstytucją, a także z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Jeżeli Państwo również otrzymali taką decyzję lub spodziewają się otrzymać a nie zgadzają się z zaliczeniem Państwa do grupy osób, jakich dezubekizacja winna objąć to proszę mieć na uwadze, że w terminie miesiąca od otrzymania decyzji można wnieść do sądu, za pośrednictwem Dyrektora organu, odwołanie i jest ono bezpłatne.

W związku z ogromną ilością osób, których swoim zakresem obejmie tzw. ustawa dezubekizacyjna, tj. ponad kilkudziesięciu tysiącom osób obniżone zostaną świadczenia emerytalne oraz tym, iż regulacje ustawy nasuwa szereg wątpliwości, a sama analiza procesu przyjęcia ustawy może budzić wiele kontrowersji, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią - zajmujemy się analizą decyzji wydanych przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości zmniejszonej emerytury, a także sporządzeniem odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie i jednocześnie sporządzimy odpowiednie wnioski do MSWiA i IPN, jakie w trybie odwołania będą potrzebne.

 

autorem artykułu jest mec. Patrycja Pisarska

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.