1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

RODO

 

Drodzy Klienci,

Pragniemy przypomnieć, że 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (General Data Protection Act), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

rodo

Zmiany, jakie do tego czasu muszą wprowadzić przedsiębiorcy są poważne, ponieważ RODO stanowi rewolucję w ochronie danych ze względu na tzw. podejście oparte na ryzyku, czyli spoczywający na wszystkich obowiązek oceny ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych i dostosowania sposobów ochrony danych do tych ryzyk, a także ze względu na wprowadzenie zasady rozliczalności – obowiązku wykazania zgodności przez obowiązanego. Jednocześnie RODO przewiduje wysokie kary - przykładowo, brak wypełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji stanowi przesłankę do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w wysokości do 10 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Unijne rozporządzenie nie zawiera żadnych konkretnych wytycznych, jak zabezpieczać dane osobowe. Dla przedsiębiorców oznacza to, że wdrożenie nowych regulacji będzie wymagało „dostosowania” wymogów RODO do realiów własnej firmy - ochrona danych osobowych nie będzie zatem sprowadzała się do wykonania kilku jasno określonych czynności, a raczej zaprojektowania całego systemu tej ochrony – i ustawiania procedur osobno pod wszystkie procesy, jakie dzieją się w firmie i uwzględniają wykorzystanie danych osobowych.

Doświadczenie naszej Kancelarii wskazuje, że z uwagi na konieczność indywidualizacji prac u każdego przedsiębiorcy prace nad wdrożeniem RODO są czasochłonne, stąd rekomendujemy jak najszybsze rozpoczęcie tych prac.