Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Spread walutowy

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 

Spread walutowy

 

Przed kilkoma dniami złożyliśmy do sądu – w imieniu naszego klienta - pozew o zapłatę w sprawie tzw. spread-u walutowego, czyli różnicy pomiędzy kursem kupna waluty a kursem jej sprzedaży, który zostaje ustalony przez każdy bank samodzielnie oraz dowolnie. W ten sposób ustalona przez bank wysokość spread-u stanowi dodatkowy zysk banku, który niewątpliwie wpływa na całkowity koszt kredytu, powodując zwiększenie wysokości kwoty kredytu oraz zwiększenie wysokości miesięcznych rat kapitałowo – odsetkowych.

spread

Wysokość spreadu ma szczególne znaczenie dla Kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu w obcej walucie, ma bowiem bezpośredni wpływ na wysokość raty, jaką trzeba zapłacić w danym dniu. Niektóre banki stosowały w tym zakresie niedozwolone praktyki co spowodowało, że wielu konsumentów zapłaciło i nadal płaci wyższy spread niż mogliby. Zapisy umów kredytowych nierzadko ujmowane są przez banki w sposób niezrozumiały dla klienta, to jest według standardowego wzorca umownego stosowanego przez banki. Postanowienia umowy dotyczące mechanizmu waloryzacji nie są indywidualnie uzgadniane między stronami, a zatem są sprzeczne z dobrymi obyczajami, powodując rażącą dysproporcję praw i obowiązków umownych na niekorzyść konsumenta. W języku prawnym są to często tzw. Niedozwolone klauzule umowne, nierzadko wpisane do rejestru takich klauzul prowadzanego przez Prezesa UOKiK. Samo to daje już Państwu podstawę do wystąpienia o ich zwrot.

Wszystkie osoby, które zaciągnęły kredyty w walucie obcej i zastanawiają się czy w ich umowie może występować spread walutowy lub może zawiera ona inne postanowienia niedozwolone zachęcamy do kontaktu z Kancelarią, gdyż każdy przypadek jest inny i wymaga analizy przed skierowaniem sprawy do sądu. Ale warto wiedzieć, że czasem tą różnicę w spreadzie można odzyskać, a bywa to nierzadko bardzo znacząca suma.

***

Autorem informacji jest radca prawny Patrycja Pisarska

 

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.