Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Bank Millennium wycofuje się z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

 

Bank Millennium wycofuje się z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW)

 

Jak dnia 6 sierpnia 2018 r. opublikował na swojej stronie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów we frankach szwajcarskich w postaci niskiego wkładu własnego (UNWW).

millennium

UOKiK wskazał, że

„Bank Millennium nie respektował wyroków sądów, które uznawały za niedozwolone klauzule dotyczące opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytów odnoszących się do franka szwajcarskiego. Chociaż bank zwracał klientom zakwestionowane opłaty, to domagał się od nich innych zabezpieczeń kredytów Po interwencji prezesa UOKiK bank wyśle kredytobiorcom propozycje aneksów do umów, w których wykreśli klauzule dotyczące UNWW i nie będzie ustanawiał żadnych dodatkowych zabezpieczeń”.

Jak podaje organ - opłaty z tytułu UNWW okazały się szczególnie uciążliwe dla osób mających kredyty waloryzowane kursem franka szwajcarskiego. Gdy kilka lat temu kurs franka zaczął gwałtownie rosnąć, okazało się, że kredytobiorcy będą musieli opłacać składki UNWW nawet, jeśli w trakcie trwania umowy spłacili ubezpieczoną część kredytu. W takiej sytuacji wielu konsumentów zdecydowało się pójść do sądów. Te po analizie umów kredytowych przeważnie uznawały, że banki bezprawnie pobierały składki z tytułu UNWW i zobowiązywały bank do zwrotu wpłaconych składek z tytułu UNWW. Co prawda Millennium Bank zwracał klientom pobrane składki zgodnie z wyrokami, ale jednocześnie wzywał ich, by zabezpieczyli kredyt w inny sposób. Proponował im albo podwyższenie marży kredytu o 0,5 pkt proc., albo miesięczną prowizję za zwiększone ryzyko banku.

Po trwających około 4 miesiące negocjacjach prowadzonych przez prezesa UOKiK, Millennium Bank zrezygnował z wymagania od konsumentów ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń i zobowiązał się do wysłania klientom propozycji aneksów do umów kredytu wykreślających postanowienia dotyczące UNWW, a w zamian nie będą wpisane inne zabezpieczenia.

Dla naszej kancelarii niezwykle istotne jest także jak ta decyzji Banku Millennium przełoży się na postępowania sądowe, które w imieniu naszych klientów w sprawie zwrotu UNWW już prowadzimy – niezwykle trudno będzie bowiem w tej sytuacji podtrzymywać bankowi dotychczas prezentowane w procesach stanowisko co do zasadności UNWW. Wydaje się, że taka nieoczekiwana zmiana sytuacji jest także niezwykle mocnym argumentem przy podjęciu decyzji o wystąpieniu przeciwko bankowi o zwrot już uiszczonych składek. Będziemy z uwagą śledzić realizację przez Bank tej decyzji.

***

Jeżeli rozważają Państwo złożenie pozwu przeciwko bankowi w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu zapraszamy do kontaktu. Prowadzimy wiele procesów przeciwko bankom, w tym o odzyskanie UNWW i będziemy w stanie szybko ocenić czy Państwa umowa kredytowa zawiera kwestionowane postanowienia i czy są szanse na odzyskanie wpłaconych składek.

Źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14623

 

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.