Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Ważne zmiany w umowach na czas określony

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Ważne zmiany w umowach na czas określony

 

Z dniem 22 listopada 2018 r. umowa o pracę, zawarta pomiędzy tym samym pracodawcą i pracownikiem, co najmniej od 22 lutego 2016 r. na czas określony, w przypadku kontynuowania zatrudnienia, z mocy prawa ulegnie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. A ta na skutek nowelizacji Kodeksu Pracy na skutek ustawy z dnia 25 lipca 2015 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia weszły w życie z dniem 22 lutego 2016 roku, dlatego też w dniu 22 listopada br. upływają 33 miesiące od wejścia w życie przepisów zmieniających. Jeśli chodzi natomiast o pracownika, który był już zatrudniony na czas określony w momencie wejścia w życie nowelizacji, czyli 22 lutego 2016 r., limit czasowy liczy należy od tej daty.

millennium

Wobec znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy, pracownik będzie uważany za zatrudnionego na czas nieokreślony od kolejnego dnia zatrudnienia po upływie 33 miesięcy lub z dniem zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony.

Dlatego też umowa na czas określony, w przypadku braku jej wcześniejszego rozwiązania, w dniu 22 listopada 2018 r. przekształci się w umowę bezterminową.  Podsumowując należy wskazać, że obecnie mamy więc dwa limity przewidziane dla umów terminowych: ich liczba nie może przekraczać trzech a limit czasowy ich trwania maksymalnie 33 miesiące.

A co do samego wypowiedzenia, to przypomnienia wymaga, że wyżej wymieniona nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadziła także zrównanie okresu wypowiedzenia umów na czas określony z umowami bezterminowymi, czyli długość okresu wypowiedzenia umowy na czas określony została uzależniona od zakładowego stażu pracy.

Pamiętać należy także o zmianie w przepisach dotyczącej 18-miesięcznego limitu skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy-użytkownika, który mija wraz z końcem listopada.

W kolejnych wpisach na temat planów i założeń Nowego Kodeksu Pracy 2019.

***

Autorem informacji jest radca prawny Patrycja Pisarska

 

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.