Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Wyrok Sądu Najwyższego – z korzyścią dla frankowiczów!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Wyrok Sądu Najwyższego – z korzyścią dla frankowiczów!

 

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał niezwykle korzystne dla frankowiczów orzeczenie (wyrok z dnia 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17), w którym wyjaśnił skutki usunięcia (uznania za niedozwolone) postanowień w zakresie indeksacji kredytu do franka szwajcarskiego. W wyroku Sąd ostatecznie rozstrzygnął, że umowa kredytowa (umowa kredytu hipotecznego) może nadal obowiązywać, lecz będzie to kredyt w złotówkach ze stopą procentową opartą o stałą marżę i LIBOR.

wsnCHF

Sąd uznał, że taka umowa jest ważna i nie wymaga zastąpienia zapisów nieuczciwych innymi postanowieniami, a powinna być w całości rozliczona jako kredyt w PLN ze stopą procentową opartą o stałą marżę i LIBOR CHF. Orzeczenie to podkreśla jedynie linię orzeczniczą wypracowaną już przez sądy, przykładowo Sąd Okręgowy w Warszawie, w orzeczeniu z dnia 22 sierpnia 2016 r. uznał, że „Pozostawienie w mocy klauzuli indeksacyjnej jako określającej główne świadczenie umowy uniemożliwia traktowanie umowy jako umowy kredytu w walucie polskiej, byłoby to bowiem równoznaczne ze zmianą rodzaju umowy. Doprowadzenie zaś do sytuacji, w której kredyt udzielony w złotych byłby oprocentowany tak jak kredyt walutowy byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jako niesprawiedliwe wobec tych kredytobiorców, którzy zawarli umowę zwykłego (nie indeksowanego) kredytu i w związku z tym ponosili znacznie wyższe koszty kredytu.” (III C 1073/14).

Orzeczenie to niezwykle cieszy i jest istotnym argumentem dla naszych klientów, którzy obawiali się występowania na drogę sądową przeciwko bankom, gdyż tzw. od-frankowanie zazwyczaj oznacza korzyść w wysokości kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane skierowaniem roszczenia przeciwko bankowi. Każda umowa kredytowa (pełna dokumentacja – regulamin, cennik, aneksy) jest przez naszą Kancelarię indywidualnie analizowana oraz wskazywana jest możliwie najskuteczniejsza, ze względu na interes Klienta, strategia procesowa w oparciu o rzetelne wyliczenia roszczenia.

Mamy nadzieję, że wyrok pozwoli ustabilizować linię orzeczniczą w Polsce.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.