Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Wyższa emerytura w zamian za mieszkanie własnościowe

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (20 Votes)

 

Wyższa emerytura w zamian za mieszkanie własnościowe (odwrócona hipoteka)

W Polsce pojawia się dla seniorów nowy sposób na uzyskanie dodatkowych dochodów na utrzymanie. Hipoteka odwrócona (ang. reverse mortgage) to inaczej odwrotny kredyt hipoteczny. Właściciel nieruchomości zrzeka się prawa do własności swojej nieruchomości z chwilą śmierci (poprzez ustanowienie na tej nieruchomości hipoteki na rzecz banku lub innej instytucji finansowej), a w zamian za to bank zobowiązuje się wypłacać co miesiąc (lub w formie jednorazowej kwoty pieniężnej) raty kredytu (świadczenia pieniężne). To trochę tak, jakby bank kupił od nas nieruchomość na kredyt i co miesiąc spłacał nam raty.

Jednak nie każdy senior taki kredyt dostanie. Bank zweryfikuje najpierw zdolność kredytową wnioskodawcy, a w przypadku decyzji pozytywnej klienta czeka jeszcze obowiązkowy wydatek na ubezpieczenie nieruchomości. Zawarcie umowy jest możliwe tylko wówczas, jeżeli na domu lub mieszkaniu nie jest ustanowiona inna hipoteka, chyba że dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego na nabycie, budowę, rozbudowę lub remont nieruchomości. W takim wypadku osoba biorąca kredyt będzie musiała wykorzystać część uzyskanych pieniędzy na zapłatę istniejącego długu.

odwroconahipotekaPrawo do zawarcia takiej umowy będą miały osoby fizyczne powyżej 60 roku życia, które są właścicielami nieruchomości bądź jej ułamkowej części. Z takiej formy kredytowania będą mogli również skorzystać emeryci posiadający prawo wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem lub budynkami, o ile są jednocześnie właścicielami tych budynków, a także seniorzy dysponujący spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

Osoba zawierająca umowę odwróconego kredytu hipotecznego zachowa prawo do domu lub mieszkania oraz możliwość zamieszkiwania w nim aż do swojej śmierci, a bank sprzeda nieruchomość dopiero po śmierci seniora (lub małżonków, jeśli oboje zawarli umowę), przy czym spadkobiercy będą mieli możliwość spłaty długu wobec banku i odzyskania nieruchomości w ciągu 6 miesięcy od dnia działu spadku.

Takie rozwiązanie, dość popularne w innych krajach, pozwala osobom starszym, które mają niskie emerytury, a posiadają własność nieruchomości, w której zamieszkują, na pozyskanie dodatkowego źródła utrzymania. Zamiast sprzedawać mieszkanie i przeprowadzać się do mniejszego, by ograniczyć koszty, osoby starsze mają prosty sposób na pozyskanie dodatkowych środków na godniejsze życie.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.