Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Zła reforma dla przedsiębiorców

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

 

Zła reforma dla przedsiębiorców

 

W dniu jutrzejszym, to jest 7 listopada 2019 r. wchodzi w życie przeważająca część ogromnej nowelizacji procedury cywilnej wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. (o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019, poz. 1469). Do najważniejszych dla przedsiębiorców spraw należy powrót (po wielu latach) odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. To jest bardzo zła wiadomość dla przedsiębiorców.

kpc

Dlaczego? Cechą postępowań gospodarczych będzie rygorystyczny termin zgłaszania dowodów i twierdzeń, po upływie którego dopuszczenie dalszych dowodów możliwe będzie tylko w szczególnych sytuacjach i to w ramach dyskrecjonalnej władzy sędziego. Co więcej - będzie ograniczenie w korzystaniu z niektórych środków dowodowych - prymat wśród dowodów będą miały dokumenty, a za to tym idzie niezwykle istotne staje się dokumentowanie wszelkich zdarzeń i ustaleń. W ramach tej zmiany pojawia się nowość: możliwość zawarcia tzw. umowy dowodowej, w której strony mogą umówić się o wyłączenie niektórych dowodów w przypadku sporu. W naszej ocenie najbardziej niekorzystne jest, jednakże wprowadzony zakaz zmian przedmiotowych i podmiotowych powództwa, a przede wszystkim – zakaz wnoszenia pozwu wzajemnego. Zatem jeśli ktoś pozwie przedsiębiorcę o kwotę - powiedzmy 10 - a ten ma wobec niego roszczenie wzajemne o 20, to musi wytoczyć odrębne powództwo i jeżeli proces o 10 skończy się wcześniej to będzie musiał uiścić tą kwotę, pomimo że to jemu na zasadzie potrącenia należy się zapłata. Przedsiębiorcy będą więc zmuszeni do wszczynania wielu spraw, choćby posiadali roszczenia wzajemne, wynikające z jednej umowy. To oczywiście będzie także podwajać koszty prowadzonych postępowań i będzie oznaczało konieczność dublowania tych samych dowodów (np. przesłuchiwania świadków na dokładnie te same okoliczności). Wyżej omówienie kwestie są jedynie wybiórczym omówieniem cech postępowania gospodarczego.

To jest bardzo zła wiadomość dla przedsiębiorców, ale także dla leasingobiorców (do których ustawodawca z niezrozumiałych powodów także nakazuje stosować ten tryb), pomimo że w teorii zamierzeniem ustawodawcy było przyspieszenie postępowań. Na szczęście osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły złożyć wniosek o rozpoznanie ich sprawy z pominięciem tych przepisów. Ale wniosek ten także jest ograniczony czasowo.

Rygorystyczny tryb nowej procedury może w konsekwencji doprowadzić do przegrania procesów wyłącznie z powodu uchybień procesowych. Z tego powodu rekomendujemy niezwykle staranne przygotowane się do procesów wszczynanych po 7 listopada 2019 r. Jednocześnie zapewniamy naszych klientów, że wszyscy prawnicy kancelarii przeszli szkolenie z nowej procedury.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.