Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Od września 2013 roku dłuższy urlop macierzyński i rodzicielski

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (17 Votes)

 

Od września 2013 roku dłuższy urlop macierzyński i urlop rodzicielski

Od 1 września 2013 roku wydłużony zostanie urlop macierzyński. Wydłużenie to będzie miało miejsce poprzez możliwość skorzystania z półrocznego urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Jakie są szczegóły wprowadzonych zmian w urlopie macierzyńskim w 2013 roku?

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy urlop macierzyński będzie wynosił pół roku, tj. 20 tygodni podstawowych i 6 tygodni dodatkowych. Następnie urlop ten będzie można wydłużyć o kolejne pół roku, tj. 26 tygodni, przy czym z urlopu tego mogą skorzystać oboje z rodziców (stąd nazwa urlop rodzicielski).Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego należy najpierw wykorzystać dodatkowy urlop macierzyński (6 tygodni, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka 8 tygodni) i w terminie do 14 dni przed rozpoczęcie tego urlopu złożyć pisemny wniosek do pracodawcy (uwaga: dotychczas termin ten wynosił 7 dni) lub w przypadku pozostałych osób uprawnionych do jego nabycia – bezpośrednio do ZUS. Znaczący jest fakt, że z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać także ojciec-pracownik, pod warunkiem, że nie korzysta z niego matka.

Natomiast prawo do urlopu rodzicielskiego nabędą wszyscy, którzy urodzili (lub przysposobili) dziecko po 31 grudnia 2012 r. (przypominam, że pierwotnie prawo to miało objąć tych, którzy 1 września mieliby prawo do urlopu macierzyńskiego, ale tzw. matki pierwszego kwartału wywalczyły zmianę rozszerzającą to uprawnienie).

urlopmacierzynskiwychowawczyUrlop rodzicielski nie będzie jednak w 100% płatny. W przypadku gdy pracownik nie później niż 14 dni po porodzie złoży pisemny wniosek o skorzystanie z urlopu rodzicielskiego, wówczas przez cały okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego jak i rodzicielskiego będzie jej przysługiwał zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym, za urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwać jak do tej pory 100% wymiaru zasiłku, natomiast za okres urlopu rodzicielskiego - 60%. Innymi słowy – wysokość świadczenia będzie wynosić albo 80% podstawy wymiaru zasiłku (ustalane odrębnie dla każdej osoby w zależności od wysokości opłacanych składek) przez cały rok albo 100% przez pół roku i 60% przez kolejne pół.

Drugie pół roku urlopu macierzyńskiego będzie mogło być wykorzystane na kilka sposobów. Będzie istniała możliwość wykorzystania drugiego półrocza urlopu macierzyńskiego w trzech częściach, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Będzie to możliwe, jednak tylko do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Istotnym jest, że od 20 tygodnia urlopu będzie można łączyć pobieranie zasiłku macierzyńskiego z pracą zawodową w wymiarze do połowy etatu - wówczas wypłacana będzie połowa zasiłku. Istnieje także możliwość wymieniania się między rodzicami urlopem.

Rozwiązania dotyczące zasiłków macierzyńskich, dotyczą zarówno pracowników, jak i pozostałych osób, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub które do tego ubezpieczenia przystąpiły dobrowolnie. Oznacza to nie tylko zatrudnionych na umowę o pracę, ale również umowę zlecenie jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli tylko opłacają ubezpieczenie chorobowe. Prawo do zasiłku nabywa się już po miesiącu opłacania składki.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.