Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Nowe zasady dotyczące urlopu wychowawczego

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (13 Votes)

 

Nowe zasady dotyczące urlopu wychowawczego

Z dniem 1 października 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Zmianie ulegają m.in. zasady dotyczące urlopu wychowawczego. Z dniem wejścia w życie ustawy urlop wychowawczy będzie udzielany w miesiącach i wynosić będzie mógł maksymalnie 36 miesięcy. Co więcej, wydłużono do lat 5 wiek dziecka, którego rodzic lub opiekun może skorzystać z urlopu. Zupełną nowością jest natomiast wyłączne prawo każdego z rodziców do jednego miesiąca urlopu wychowawczego, w ramach tych 36 miesięcy (nie dotyczy sytuacji, gdy drugi rodzic nie żyje, drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu). Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Nowością jest również możliwość wykorzystana urlopu wychowawczego najwyżej w 5 częściach, a nie jak dotychczas w 4. Bez zmian pozostaje natomiast fakt, że urlop ten przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy.

urlopwychowawczyUstawodawca wprowadził także niezbędny zapis wskazujący, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Przepis ten jest niezwykle ważny w sytuacji skorzystania z maksymalnego okresu urlopu wypoczynkowego, tj. 36 miesięcy, gdyż zgodnie z ogólną zasadą, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, to w przypadku niewykorzystania wcześniej urlopu wypoczynkowego, ten przepadał i nie można było z niego skorzystać po powrocie z urlopu wychowawczego. Obecnie urlop wypoczynkowy niewykorzystany w danym roku, w którym rozpoczyna się urlop wychowawczy będzie można wykorzystać po powrocie do pracy.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.