Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Prywatne wyjścia z pracy do odpracowania

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

 

Prywatne wyjścia z pracy do odpracowania

Z dniem 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy regulująca kwestie tzw. prywatnych wyjść z pracy (art. 151 § 21 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r., Dz.U.2013.896). Nowelizacja ta wprowadza rozwiązanie umożliwiające odpracowanie przez pracownika udzielonego mu, na jego pisemny wniosek, zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Zgodnie z nowymi przepisami czas odpracowania nie będzie stanowił pracy w godzinach nadliczbowych pod warunkiem, że odpracowanie zwolnienia od pracy nie narusza prawa pracownika do dobowego i tygodniowego okresu odpoczynku.

Wyjscia prywatneNowe regulacje nie przewidują wprost ograniczeń co do terminu odpracowania udzielonego zatrudnionemu czasu wolnego ani warunków udzielenia przez firmę zgody w tym zakresie (które ze względów dowodowych warto jednak odnotować). Wydaje się celowym, m.in. ze względu na kwestię rozliczenia wynagrodzenia, aby odpracowanie miało miejsce bezpośrednio po udzielonym zwolnieniu (w tej samej lub najbliższych dniówkach). Praca taka nie może jednak naruszać prawa do odpoczynku dobowego oraz tygodniowego.

To pozytywna zmiana. Do tej pory przepisy prawa pracy nie przewidywały takich rozwiązań. Uregulowanie kwestii odpracowania zwolnienia od pracy eliminuje wątpliwości związane z rozliczaniem zwolnień udzielonych pracownikom w kontekście godzin nadliczbowych. Z uwagi na fakt, że w celu otrzymania pełnego umówionego wynagrodzenia pracownicy będą mocno zainteresowani odpracowaniem udzielonych im zwolnień, nowe przepisy są rozwiązaniem praktycznym i potrzebnym.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.