Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (24 Votes)

 

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zaczęły obowiązywać przepisy Kodeksu pracy (Dz.U. Nr 219, poz. 1704) przyznające dodatkowe uprawnienia związane z rodzicielstwem. Przepisy te weszły w życie już rok temu (ustawa z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654 z póź. zm. ), jednakże z mocą obowiązującą dopiero od 1 stycznia bieżącego roku. Na mocy tych zmian wprowadzony został dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze do sześciu tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - wymiarze ośmiu tygodni. Urlop ten udzielany jest bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek pracownicy. Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje także ojcu, na warunkach identycznych z udzielaniem urlopu macierzyńskiego dla pracowników-ojców.

urlopmacierzynski

Celem wprowadzenia tych regulacji było przyznanie pracownikom (zarówno matkom, jak i ojcom) możliwości fakultatywnego wydłużenia urlopu macierzyńskiego w sytuacji, w której nie chcą jeszcze rozstawać sie z dzieckiem, a z jakiś powodów nie chcą korzystać z urlopu wychowawczego.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.