Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Przedłużenie terminu na przerejestrowanie z RHB

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

 

Przedłużenie terminu na przerejestrowanie z RHB

Pomimo istnienia obowiązku przeniesienia spółek, które zostały zarejestrowane w dawnym Rejestrze Handlowym, tzw. RHB do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wciąż ponad sto tysięcy podmiotów nie dokonało przerejestrowania. Wobec tego Prezydent RP podpisał nowelizację do ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ponownie wydłużając termin na przerejestrowanie spółki, tym razem do 31 grudnia 2015 r.

RHB KRS

Pamiętać należy, że podjęcia jakiejkolwiek działalności przez taką „uśpioną” spółkę, która będzie wymagać przedstawienia odpisu z rejestru przed jakimkolwiek organem czy sądem spowoduje, że taki podmiot zawiadomi sąd rejestrowy, który z kolei rozpocznie procedurę przymuszającą do dokonania przerejestrowania, pod rygorem nałożenia na zarząd takiej spółki grzywny w wysokości do 5.000 zł.

Sama procedura przerejestrowania nie jest skomplikowana i jest podobna do rejestracji nowej spółki, tj. należy dostosować umowę spółki do obecnie obowiązujących przepisów (zmiana umowy wymaga formy aktu notarialnego) i zgłosić spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego celem jej przerejestrowania.

Wszystkich zainteresowanych dokonaniem przerejestrowania zapraszam do kontaktu.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.