Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Istotne zmiany w terminowych umowach o pracę

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

 

Istotne zmiany w terminowych umowach o pracę – większa stabilność zatrudnienia

Dnia 13 marca 2014 r. zapadło precedensowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. C-38/13) orzekające, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jaki przysługuje zatrudnionym na czas określony w Polsce, dyskryminuje ich względem pracujących na czas nieokreślony. Tym drugim – w zależności od stażu – przysługuje bowiem nawet trzymiesięczne wymówienie.

Umowa o praceWyrok ten w praktyce oznacza konieczność przyznania osobom pracującym na czas określony uprawnień przysługujących obecnie tylko tym zatrudnionym na czas nieokreślony (w tym kierunku mają pójść zmiany prawne), tj. przede wszystkim wprowadzić konieczność uzasadnienia wypowiedzenia ich umowy oraz skonsultowania ich ze związkami zawodowymi. Taka zmiana zlikwiduje obecną nierówność traktowania pracowników zatrudnionych czasowo, których można zwolnić niemalże w każdej chwili, oraz tych lepszych – pracujących na czas nieokreślony, których etat jest bardziej stabilny.

W związku z powyższym orzeczeniem niezbędną są zmiany w kodeksie pracy, które mają zostać zaproponowane w najbliższym czasie.

Jeżeli ww. zmiany zostaną wprowadzone w opisanym kształcie, to orzeczenie to będzie jednak miało dalej idące skutki – prawdopodobnie podtrzyma lub zwiększy bowiem tendencję odchodzenia od umów o pracę na rzecz umów cywilnoprawnych, a biorąc pod uwagę, że Polska jest liderem w UE pod względem liczby takich kontraktów, może to być odczuwalna zmiana i spowodować marginalizację tych kontraktów. Pamiętać jednakże należy, że zmiana taka nie może polegać jedynie na prostej zmianie rodzaju umowy.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.