Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Od 2014 roku spółki komandytowo-akcyjne są podatnikami CIT

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

 

Od 2014 roku spółki komandytowo-akcyjne są podatnikami CIT

1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa opodatkowująca podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki komandytowo – akcyjne (SKA). Jest to przełomowa zmiana, gdyż spółka ta jest spółką osobową, a te nie było objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych i z tego powodu zapewne popularność tej spółki w sposób znaczący spadnie. Nowelizacja została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387). Ustawodawca nie zdecydował, wbrew wcześniejszym planom, na nałożenie podatku dochodowego od osób prawnych także na spółki komandytowe.

Obecnie więc spółka ta jest opodatkowana nie tylko na poziomie wspólników (podatek PIT), ale także na poziomie spółki (podatek CIT). Oznacza to, że na cele CIT spółka ta zostanie zbliżona do dotychczasowych zasad opodatkowania dotyczącego spółek kapitałowych.

urzad skarbowyNiekorzystne dla podatników rozwiązanie prawne wprowadzono po tym, jak szerokie i bezpieczne wykorzystywanie SKA stało się możliwe po podjęciu przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwał: z 16 stycznia 2012 r. (II FPS 1/11) w odniesieniu do wspólnika będącego osobą prawną oraz z 20 maja 2013 r. (II FPS 6/12) dotyczącej wspólnika SKA będącego osobą fizyczną. Zgodnie z ich treścią, przychód akcjonariusza SKA podlega opodatkowaniu dopiero w dniu otrzymania dywidendy, a nie już w momencie, gdy staje się należny spółce. Dzięki temu możliwe było akumulowanie zysków w SKA, które nie były opodatkowane po stronie spółki ani wspólników zgodnie z metodą memoriałową. Akcjonariusz nie musiał również wpłacać zaliczek na poczet podatku dochodowego w już momencie powstania przychodu należnego.

Biorąc pod uwagę jaką popularnością cieszyła się w ostatnich latach spółka komandytowo-akcyjna można założyć, że liczba nowo powstających spółek w sposób znaczący zmniejszy się.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.