Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Czwarta deregulacja dla przedsiębiorców

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)

 

Czwarta deregulacja dla przedsiębiorców

Dnia 10 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Jest to już czwarta tzw. ustawa deregulacyjna przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki i proponuje ponad 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, głównie w wyniku redukcji obowiązków informacyjnych, które ułatwiają prowadzenie firmy w różnych obszarach. Będą one wsparciem przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw.

przedsiebiorcaDla naszych klientów wydaje się, że istotne znaczenie mają następują propozycje zmian w zakresie zmniejszenia obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospodarczym oraz redukcja kosztów działalności:

  1. umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko (uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika);
  2. zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej – obecnie jest to koszt 170 zł na podatnika);
  3. zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym systemem ryczałtowym (dwie proste stawki ryczałtu uzależnione od pojemności silnika pojazdu - kwota zryczałtowanego miesięcznego podatku w wysokości 45 zł dla pojazdu o pojemności do 1600 cm3, powyżej tej pojemności - 72 zł),
  4. ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikro-przedsiębiorców (zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w roku rozpoczęcia działalności);
  5. zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym);
  6. zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskania dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych dla przedsiębiorców, ułatwienie rozliczeń podatkowych, zmniejszenie obciążeń podatkowych dla pracowników i zachęta do zatrudnienia);
  7. kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń” (zmiany w zakresie kolejnych ustaw umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń).

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.