Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Księga wieczysta z internetu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.86 (7 Votes)

 

Ksiega wieczysta z internetu

Dziś (1 lipca 2014 r.) wchodzą w życie przepisy ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych przez Internet. Od teraz wydruk odpisu księgi wieczystej będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd. Biorąc pod uwagę, że od czerwca 2010 r. funkcjonuje już internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych (http://ekw.ms.gov.pl), to obecnie, znając numer księgi wieczystej, można sprawdzić, a następnie pobrać z Internetu, odpis tej księgi.

kw odpisZgodnie z uchwaloną w maju zeszłego roku nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece można już składać drogą elektroniczną wnioski o wydanie odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej i dokonać wydruku takiego dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taki wydruk będzie miał moc dokumentu wydawanego w sposób tradycyjny przez sąd.

Dodatkowo wchodząca w życie nowelizacja daje niektórym instytucjom podstawy prawne do elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości czy danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, Prokuratoria Generalna, sądy, prokuratura, notariusze czy komornicy.

W nowelizacji zawarto też regulacje, które umożliwią pobieranie opłat m.in. od wniosku o wydanie wyciągu z księgi wieczystej.

Podkreślić należy, że decydowana większość ksiąg wieczystych (jest ich ponad 20 mln) została już przeniesiona do systemu informatycznego, a zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości, do końca tego roku już wszystkie księgi mają mieć formę elektroniczną.

Zmiany te to niewątpliwe ułatwienie w wielu dziedzinach życia, przykładowo – ustalenie majątku dłużnika, a co za tym idzie szybka egzekucja, staną się dużo prostsze.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.