Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Ślub na plaży a dla dziecka imię Henry?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)

 

Ślub na plaży a dla dziecka imię Henry?

slub na plazy

Z Nowym Rokiem wchodzi w życie nowa ustawa o aktach stanu cywilnego, która wprowadza możliwość brania ślubu także poza Urzędem Stanu Cywilnego bez uzasadnionych powodów, takich jak pobyt w więzieniu czy szpitalu jak to było do tej pory. Przyjemność ta będzie dodatkowo płatna 1.000,00 zł. W myśl nowej ustawy ślub nie będzie mógł się odbyć poza USC, jeśli miejsce nie gwarantuje zachowania powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników.


Nowe prawo ma także uprościć obieg i dostęp do różnych dokumentów. Nakłada na kierowników USC obowiązek prowadzenia - od 1 marca 2015 r. - elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Odpisy z tych dokumentów będą wydawane w dowolnym USC. Przy załatwieniu spraw w urzędzie nie będzie konieczności przedstawiania odpisów wcześniejszych aktów. Co więcej, za wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego nie będą pobierane opłaty skarbowe.

Ponadto nowe prawo wprowadza możliwość nadawania dzieciom imion obcych. Nadal nie będzie można nadawać dzieciom więcej niż dwóch imion, imion zdrobniałych, a także ośmieszających lub nieprzyzwoitych.

 

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.