Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

LEX SUPERIOR sp. z o.o. nie daje za wygraną – trzecia „fala” pism

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (6 Votes)

 

LEX SUPERIOR sp. z o.o. nie daje za wygraną – trzecia „fala” pism

Skąd LEX SUPERIOR ma moje dane osobowe? Czy zapłata tytułem ugody rzeczywiście uwolni mnie od odpowiedzialności? Czy to jest kancelaria prawna? Czy brak wskazania sprawcy może spowodować moją odpowiedzialność? Czy „udostępnienie” mojego komputera to już pomocnictwo w przestępstwie? To są pytania jakie narzucają się naszym Klientom po zapoznaniu się ze zmodyfikowanymi pismami jakie obecnie wysyła LEX SUPERIOR sp. z o.o. Jak widać podmiot ten wyciąga wnioski z zarzutów kierowanych do nich w odpowiedziach na wezwania do zapłaty i próbuje kolejnych „straszaków”, które mają skłonić internautów do zapłacenia 750 zł.

LEX SUPERIOR ulepsza listy. W pismach pojawia się informacja o tym, że „adresatowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania danych osobowych". Jest też informacja o celu przetwarzania danych. Niektórzy otrzymują drugie już pismo, nieco zmodyfikowane, jednakże wydaje się, że może to wynikać z faktu, iż pierwsze pisma wysyłane były listem zwykłym, więc dostrzeżono potrzebę udokumentowania wysłania.

Co ponadto nowego w pismach? Podmiot ten (podkreślam, nie jest to kancelaria prawna, ale spółka prawa handlowego, która używa słowa kancelaria w swojej nazwie, co nie ma nic wspólnego z kancelarią prawną!), dostrzegając że Internauci nie są skłonni płacić kiedy są przekonani, że nie udostępnili żadnego filmu, sugeruje, że wystarczy aby było to dokonane z ich komputera abyśmy mieli do czynienia z pomocnictwem, które również jest karalne. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Tak więc, skoro to nie właściciel komputera dokonał przestępstwa to w terminie 5 dni proszę złożyć wyjaśnienia kto i wtedy, w domyśle, przeciwko niemu skierujemy roszczenie.

Tego typu działanie jest niezwykle oburzające – firma ta, mając świadomość, że aby udowodnić komukolwiek roszczenia i móc skutecznie domagać się zapłaty musi wykazać osobę sprawcy, czego często nie jest w stanie zrobić, chyba że abonent (do którego kierowane jest pismo)... sam go wskaże. Nie ma bowiem możliwości prawnej, by odpowiedzialność karną ponosił właściciel komputera (albo abonent, na którego jest umowa na Internet) tylko dlatego, że nie umie wskazać osoby, która mogła popełnić domniemane przestępstwo przy użyciu jego komputera lub jego łącza. Podkreślić należy, że jeżeli nawet (jeżeli) ktoś bez naszej wiedzy z naszego komputera dokonał pobrania i udostępnienie jakiegoś utworu nielegalnie to wymaga co najmniej naszej wiedzy i akceptacji, abyśmy mogli mówić o pomocnictwie w przestępstwie, które może być karalne.

wezwanieLEXSuperior

Skandaliczne jest natomiast „informowanie”, że jeżeli nie wskaże się sprawcy przestępstwa to przeciwko nam zostanie skierowane postępowanie karne. Tego typu wpisy mogą być oceniane pod kątem groźby bezprawnej.

Czy warto zawrzeć ugodę? Jeżeli są Państwo przekonani, że nie udostępniliście żadnego filmu bo go nigdy nie pobieraliście - to oczywiście nie. Jeżeli natomiast rzeczywiście dokonali Państwo naruszenia praw autorskich poprzez udostępnienie wskazanego filmu, to możecie rozważyć tą kwestię biorąc pod uwagę kilka czynników, niemniej jednak w tej sprawie akurat w ocenie naszej kancelarii może to nie być korzystne rozwiązanie. Sugerowana kwota „ugody” jest bowiem znacząco wyższa niż potencjalna szkoda, a kwestia możliwości udowodnienia takiego roszczenia przed sądem cywilnym (jedyna możliwość aby uzyskać odszkodowanie jeżeli odmówią Państwo podpisania ugody) jest wysoce wątpliwa, podczas gdy zawarcie ugody jest rekomendowane najbardziej gdy istnieje ryzyko, że przegramy spór sądowy i że zasądzone odszkodowanie będzie o wiele wyższe niż proponowana ugoda. Istnieje także wiele innych budzących zastrzeżenia kwestii dla których należy uważnie rozważyć zasadność podpisania ugody w zaproponowanej formie, jednakże ich omówienie wykracza poza ramy niniejszego opracowania.

Przed podpisaniem takiej ugody rekomendujemy kontakt z prawnikiem, gdyż proponowana formuła zawarcia ugody jest niekorzystna, w szczególności zakłada przyznanie się do winy oraz przyznanie okoliczności, które nie są prawdziwe lub nie są pewne, bądź byłyby bardzo trudne do wykazania przez drugą stronę i nakazuje nam podpisanie ugody bez gwarancji, że otrzymamy drugi egzemplarz podpisany przez LEX SUPERIOR. Pamiętać także należy, że zawarcie ugody nie ma bezpośredniego wpływu na żadne postępowanie karne.

Pod uwagę należy również wziąć kluczowe dwa argumenty – na tą chwilę organy ścigania umarzają postępowania wszczynane z wniosku LEX SUPERIOR nie znajdując przesłanek do stwierdzenia przestępstwa. Dwa – zapłata ugody daje zielone światło do skierowania do nas kolejnego pisma z propozycją ugody w związku z naruszeniem praw do kolejnego utworu.

Skąd LEX SUPERIOR ma Państwa dane osobowe? Wstępne informacje nie potwierdzają tezy wskazywanej przez ten podmiot, że ustalono je w trakcie postępowania przez organy ścigania, gdyż dostawcy Internetu zaprzeczają aby Policja lub Prokuratura występowała do nich o ich udostępnienie. Jak do tej pory nie potwierdzają tego również te organy ścigania, z którymi się kontaktowaliśmy. Istnienie więc uzasadnione podejrzenie, że dane osobowe nie są używane (i/lub nabyte) nabyte zgodnie z prawem i to LEX SUPERIOR narusza Państwa prawa.

Na koniec pragniemy wskazać, że dynamiczny rozwój tej sprawy i kierowanie przez LEX SUPERIOR kolejnych wezwań skłania do rozważenia złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wyłudzenia oraz naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych, względnie kierowania groźby bezprawnej, jednakże kwestia ta wymaga indywidualnej oceny.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.