Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Bankowy Tytuł Egzekucyjny niezgodny z Konstytucją!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

 

Bankowy Tytuł Egzekucyjny niezgodny z Konstytucją!

W dniu wczorajszym Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, połączonych pytań prawnych Sądu Rejonowego w Koninie, znał, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) dotyczące Bankowego Tytułu Egzekucyjnego są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

BTETrybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy te naruszają zasadę równości podmiotów wobec prawa. Zakwestionowane przepisy wskazywały, że Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne, a następnie wystąpić do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności. Prawo bankowe mówi bowiem, że otrzymujący kredyt klient banku podpisuje zgodę na poddanie się egzekucji w sytuacji, gdy nie spłaca zobowiązań. Sąd zaś otrzymując z banku wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie bada go merytorycznie, a jedynie formalnie i ma na to 3 dni. Dzięki temu bank praktycznie bez procesu sądowego może skierować sprawę do egzekucji i cała procedura mogła potrwać zaledwie kilka dni. Trybunał Konstytucyjny dał ustawodawcy czas do 1 sierpnia 2016 r. roku na uchwalenie nowych przepisów. Wyrok zapadł pod sygnaturą akt P 45/12.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.