Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Czy rzeczywiście mamy obecnie w Polsce zakaz telefonicznego czy mailowego kontaktu z konsumentem bez jego zgody?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

 

Czy rzeczywiście mamy obecnie w Polsce zakaz telefonicznego czy mailowego kontaktu z konsumentem bez jego zgody?

Pytanie to nasuwa się w związku z niepozorną – zdawać by się mogło – treścią art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Od 25 grudnia 2014 roku dotychczasowe brzmienie tegoż artykułu zostało uzupełnione zaledwie trzema słowami: „telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”, które w sposób znaczący zmienią obecne praktyki marketingu bezpośredniego. W myśl tego zapisu zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Jest to zatem zakaz telefonowania w celach sprzedażowych lub wysyłania mailingów komercyjnych do wszystkich odbiorców, ponieważ telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym jest każde urządzenie podłączone do sieci, a więc telefon, komputer, tablet itp.

Założeniem nowelizacji art. 172 Prawa telekomunikacyjnego była konieczność uzyskiwania zgody odbiorców (wszystkich odbiorców, a więc tak konsumentów, jak i przedsiębiorców czy stowarzyszeń) na tzw. marketing bezpośredni usług. Za tego typu marketing bezpośredni świadczony bez zgody odbiorcy przedsiębiorca może spotkać kara pieniężna w wysokości 3% wartości przychodu z roku ubiegłego.

Analiza tej zmiany nasuwa jednakże szereg wątpliwości, które w przypadku zaistnienia zdarzenia będą niewątpliwie wysuwane przez przedsiębiorców w celu uniknięcia kary nałożonej przez Prezesa UKE.

tlmk2Wątpliwość budzi obecnie powstała konstrukcja „używania urządzenia końcowego” – zakazane jest zatem używanie komputera odbiorcy czy nadawcy? Czy telemarketer dzwoniąc klienta używa jego telefonu? Czy jest używaniem urządzenia końcowego przez marketera kierowanie do odbiorcy maila, który odbiera przy pomocy tego urządzenia, skoro używanie urządzenia końcowego ma być po stronie nadawcy komunikatu? Niefortunne jest ponadto użycie spójnika „i” pomiędzy słowami „telekomunikacyjnych urządzeń końcowych” i „automatycznych systemów wywołujących” co zgodnie z zasadami logiki wskazuje na konieczność spełnienia obu warunków, abyśmy mogli ocenić spełnienie przesłanek tej dyspozycji. Wydaje się, że intencją ustawodawcy było raczej użycie słowa „lub”.Wielu komentatorów wskazuje więc, że z tych powodów przepis ten będzie nieegzekwowalny, jednakże w mojej ocenie nie należy wysuwać tak daleko idących wniosków. Interpretacja tego przepisu przez sądy będzie bowiem, zgodnie z wykładnią celowościową, zmierzać do urzeczywistnienia celu transpozycji art. 10 dyrektywy 2002/65/WE do prawa polskiego. Niewątpliwie też możemy oczekiwać, że UOKIK oraz UKE dostrzegą ten problem i dokonają właściwej wykładni.

Podsumowując - wskazać więc należy, że zapisany w ustawie zakaz dotyczy wyłącznie marketingu bezpośredniego, a nie każdy kontakt z odbiorcą, nawet w celu przekazania informacji handlowej, jest marketingiem bezpośrednim, czyli zmierzającym do, najczęściej, zawarcia umowy. Nie są więc prawdą kategoryczne twierdzenia, że od 25 grudnia 2014 r. mamy w Polsce bezwzględny zakaz telefonicznego czy mailowego kontaktu z konsumentem bez jego zgody. Niestety faktem jest jednak, że brak jest jednej legalnej definicji czym jest marketing bezpośredni, a co za tym idzie rekomenduję przedsiębiorcom budowanie legalnych baz danych, które będą zawierały zgodę w trybie art. 172 Prawa telekomunikacyjnego (odrębną od zgody na przekazywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 

Niniejsze opracowanie ukazało się także w formie komentarza eksperckiego na:

  inwestycje-pl     callcenternews pl logo    HRbiznes png logo 
    infor ksiegowosc dla firm      outsourcing portal logo     nowoczesna firma logo   
     

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.