Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uderza w cybertrolling.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uderza w cybertrolling.

W dniu wczorajszym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 79 ustęp 1 pkt 3 lit. b) ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim nakłada obowiązek zapłaty trzykrotności stosownego wynagrodzenia na rzecz podmiotu uprawnionego z tytułu majątkowych praw autorskich jest niezgodny z art. art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjaśnijmy – jest to regulacja, która przewiduje, że za zawinione naruszenie takich praw ich właścicielowi przysługuje zapłata trzykrotności „stosownego wynagrodzenia”. Przepis ten od bardzo dawna wzbudzał kontrowersje, gdyż nie wymagał udowodnienia precyzyjnej wysokości szkody co często prowadziło do nadużyć i do zasądzania odszkodowań w wysokości przekraczających rzeczywistą ich wysokość. Roszczenie to dodatkowo było niezależne od winy osoby naruszającej prawo.

W wyroku, zapadłym w sprawie o sygnaturze SK 32/13, Trybunał zwrócił uwagę, że często trudno ocenić wysokość szkody wynikającą z naruszenia praw autorskich. Można zrozumieć sytuacje, gdy to odszkodowanie ma charakter "ryczałtu". Z drugiej jednak strony niedopuszczalna jest sytuacja, gdy ustawa pozwala na dochodzenie sum oderwanych od poniesionej szkody.

cybertrolling
Wyrok ten sprawi, że posiadacze praw autorskich nie będą mogli żądać kwot absurdalnie wysokich, albo przynajmniej nie będzie to tak łatwe jak dotychczas. Wejście w życie wyroku nie zostało odroczone w czasie.

Od chwili zniknięcia tego przepisu z ustawy radykalnie zmieni się sytuacja podmiotów takich jak np. LEX SUPERIOR sp. z o.o. i innych spraw związanych z cyber-trollingiem, które opierały swoje roszczenia właśnie na tym przepisie. Będą one musiały, chcąc dochodzić swoich roszczeń, udowodnić szkodę i winę sprawcy.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.