1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (6 Votes)

 

LEX SUPERIOR sp. z o.o. zatrudnia radcę prawnego.

Osoby, które otrzymały jedno lub kilka wezwań od LEX SUPERIOR sp. z o.o. mogą obecnie spodziewać się kolejnego pisma, tym razem sygnowanego podpisem radcy prawnego. Pisma te wysyłane są w oderwaniu od faktu posiadania pełnomocnika czy kierowania uprzednio odpowiedzi, jednakże merytorycznie, poza użyciem kilku „trudnych” słów dla przydania powagi, nie wnoszą nic nowego. Co więcej i co budzi zdziwienie to fakt, że pismo zawiera kilka nieprawdziwych twierdzeń i w swojej treści powołuje się na umorzone (prawomocnie) postępowanie I Ds. 1180/14.

lex-superior

W szczególności, w swoim piśmie, jako podstawę odpowiedzialności, Pani mecenas wskazuje art. 422 k.c., przy czym odpowiedzialność adresata pisma ma mieć charakter „subsydiarny”. Nie jesteśmy w stanie zgodzić się z taką interpretacją charakteru tej odpowiedzialności z art. 422 k.c., natomiast niewątpliwym jest, że taka podstawa odpowiedzialności może mieć miejsce w jednostkowych przypadkach, ale na pewno nie dla wszystkich kilku (dziesięciu) tysięcy osób do których zapewne skierowane zostaną te pisma.

Mamy również uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości twierdzenia, że naruszenie ich praw zostało ustalone w oparciu o materiał dowodowy postępowania I Ds. 1180/14.cybertrollingW pismach tych jednak najbardziej zaskakujące jest stwierdzenie, że adresat pisma miałby „uprawdopodobnić fakt istnienia okoliczności egzoneracyjnych”. Czyli innymi słowy adresat ma uprawdopodobnić, że to nie on dokonał naruszenia praw autorskich (okoliczności egzoneracyjne = stany faktyczne oraz prawne, na które może powołać się zobowiązany do naprawienia szkody w celu zwolnienia się od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka). Podstawową zasadą prawa cywilnego, o czym profesjonalny pełnomocnik wiedzieć powinien i zapewne wie, jest bowiem, że „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Czyli to LEX SUPERIOR ma Państwu udowodnić szkodę i winę (art. 6 k.c.).W zakresie szczegółowej opinii w odniesieniu do otrzymanego pisma, rekomendowanych działań i szansy w przypadku skierowania przez LEX SUPERIOR pozwu do sądu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.