1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

 

Intrum Justitia żąda zapłaty 670 zł tytułem ugody.

Nasza Kancelaria pozyskała informację, że kolejny podmiot, tym razem Intrum Justitia sp. z o.o., rozsyła wezwania do zawarcia ugody poprzez wpłatę 670 zł za rzekome udostępnienie filmu „Mój rower”. Piszemy rzekome, gdyż skala zjawiska i informacje jakie do nas docierają wskazują, że mamy do czynienia z analogiczną sytuacją jak w sprawie LEX SUPERIOR sp. z o.o. – czyli wezwania masowo trafiają również do osób, które ze sprawą nie mają nic wspólnego.

lex-superior

Prawdopodobnie mamy tutaj więc ponownie do czynienia z tzw. cyber-trollingiem. Nie ma bowiem nic nieuprawnionego w tym, że podmiot którego prawa autorskie zostały naruszone chce dochodzić swoich praw, jednakże wysyłanie takich wezwań masowo, do wielu niewinnych osób, jest co najmniej nieetyczne i przez odbiorców często odbierane jako próba wyłudzenia nienależnego świadczenia.

Interesująca jest, że w piśmie podmiot ten powołuje się na postępowanie karne, które zostało umorzone w listopadzie 2014 roku. Jeśli postępowanie umorzono to oznacza, że organy ścigania nie zebrały dowodów wykazujących winę osób, które otrzymują pisma, a więc do przestępstwa nie doszło. Oznacza to też, że podmiot ten raczej nie dysponuje dowodami mogącymi dać podstawy do wytoczenia powództwa na drodze cywilnej (o odszkodowanie).cybertrollingJeżeli otrzymaliście Państwo pismo, a nie udostępnialiście wspomnianego filmu w sieci P2P, nie ma powodów by płacić. Jeśli faktycznie udostępniliście (nie pobraliście) film, to możecie oczywiście rozważyć zawarcie ugody. W obu sytuacjach rekomendujemy kontakt i uzyskanie porady profesjonalnego prawnika, który oceni Państwa sytuację i zasadność zawierania ugody oraz jej warunki jakie dla Państwa bezpieczeństwa muszą być spełnione lub pomoże przygotować pismo negujące podane fakty.Nasza kancelaria specjalizuje się w prawach autorskich i mamy już doświadczenie w przeciwstawianiu się tego typu działaniom, reprezentujemy m.in. grupę kilkudziesięciu klientów w analogicznej sprawie przeciwko LEX SUPERIOR sp. z o.o.


Zapraszamy do kontaktu.