Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Alfa Star. Upadek kolejnego biura podróży. Jak odzyskać pieniądze?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Alfa Star. Upadek kolejnego biura podróży. Jak odzyskać pieniądze?

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych (Dz.U.2014.196 j.t.), biuro ogłaszające bankructwo ma obowiązek sprowadzić swoich klientów do kraju i wypłacić im odszkodowanie za niezrealizowaną część wakacji. Zwrot wpłaconych pieniędzy należy także tym, którym na wakacje nie udało się wyjechać w ogóle. Jak je odzyskać?

lex-superior

Zgodnie z prawem, osoby poszkodowane mogą zwracać się do Urzędu Marszałkowskiego w ciągu roku od dnia zgłoszenia upadłości przez biuro podróży. Każde biuro podróży ma bowiem obowiązek posiadać odpowiednie zabezpieczenie finansowego na wypadek swojej niewypłacalności. Zabezpieczenie to powinno zapewniać w takich sytuacjach powrót klienta do domu (czy też miejsca rozpoczęcia imprezy) oraz zwrot klientom tzw. przedpłat, i to w pełnej wysokości. Co więcej, ten zwrot powinien nastąpić niezwłocznie i bez zbędnych formalności. Dopiero więc po upływie roku, kiedy mija termin na zgłaszanie roszczeń, Urząd Marszałkowski może oszacować liczbę osób poszkodowanych, wiedząc już, jaka kwota z sumy gwarancyjnej pozostała po sprowadzeniu turystów i zwrocie im przedpłat. Całość tej kwoty może zostać następnie proporcjonalnie rozdysponowana wśród poszkodowanych turystów.

Problem jednak w tym, że po roku często okazuje się, że pozostałe pieniądze nie wystarczą na spłatę wszystkich poniesionych przez turystów kosztów. W takim przypadku poszkodowany klient biura podróży może - co do zasady - domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa. Odpowiedzialność taka potwierdzona została wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt V Ca 594/14). Zgodnie z orzeczeniem, jeżeli nie można odzyskać pieniędzy wpłaconych za wycieczkę z gwarancji ubezpieczeniowej przedsiębiorcy, można się starać o ich zwrot od Skarbu Państwa z powodu błędnej implementacji unijnej dyrektywy. Zgodnie z prawem unijnym krajowe przepisy powinny bowiem gwarantować klientom zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy, a Polska źle wcieliła do swojego prawa te regulacje. W efekcie odpowiedzialność za to, że gwarancje biur podróży są niewystarczające, spoczywa na Skarbie Państwa.

Na marginesie wspomnieć jeszcze należy, że ta grupa turystów, która w ogóle nie zdążyła wyjechać na wakacje, a za wakacje zapłaciła kartą płatniczą, może odzyskać całość uiszczonej opłaty niezwłocznie od swojego banku, w ramach tzw. usługi charge back.

* * * * *

Jeżeli jesteście Państwo klientem upadłego biura podróży i potrzebujecie wsparcia w odzyskaniu całości uiszczonej ceny wycieczki to zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.