Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Przełomowe dla par homoseksualnych orzeczenie Sądu Najwyższego

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Przełomowe dla par homoseksualnych orzeczenie Sądu Najwyższego

  

W dniu dzisiejszym zapadło przełomowe, dla osób homoseksualnych, orzeczenie Sądu Najwyższego. Zgodnie z uchwałą podjętą w składzie 7 sędziów - zawarta w kodeksie karnym definicja (art. 115 § 11 k.k.) „osoby pozostającej we wspólnym pożyciu” nie jest obwarowana warunkiem odmienności płci. Innym słowy - odmienność płci nie jest konieczna, by uznać, że dwie osoby pozostają we wspólnym pożyciu.

Czytaj więcej...

LEX SUPERIOR wydzwania do Internautów

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)

 

LEX SUPERIOR wydzwania do Internautów

Docierają do nas informacje, że LEX SUPERIOR sp. z o.o. nie ustaje w próbie pozyskania dodatkowego zarobku i rozpoczęła etap dzwonienia do osób, które po otrzymaniu wezwania do zapłaty nie zapłaciły. W rozmowach tych domagają się nadal zapłaty 750 zł. Wszystkim Klientom pragniemy rekomendować, aby w takiej sytuacji stanowczo wskazali, że prosicie o kontakt z Państwa pełnomocnikiem, zgodnie z przedstawionym im odpisem pełnomocnictwa (dane do kancelarii widnieją na pismach kierowanych do spółki) i nie kontynuowanie rozmowy. Nadmieniam, że rozmowy mogą być nagrywane, o czym możecie Państwo nie być informowani, a podmiot ten może próbować w trakcie rozmowy uzyskać od Państwa stosowne oświadczenia, stąd odradzamy wdawania się w jakiekolwiek rozmowy.

Czytaj więcej...

Umowa o pracę po zmianach

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Umowa o pracę po zmianach

Dnia 2 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe zasady zatrudniania w oparciu o umowę na czas określony. Główne zmiany obejmą m.in. następujące kwestie.

Czytaj więcej...

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

 

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

W dniu 26 października 2015 r. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2015 r. Ustawa upraszcza dokonywanie wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także zapewnia szybszą pomoc osobom, w których lokalu nielegalnie zarejestrowano działalność gospodarczą.

Czytaj więcej...

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.