Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Ślub na plaży a dla dziecka imię Henry?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)

 

Ślub na plaży a dla dziecka imię Henry?

slub na plazy

Z Nowym Rokiem wchodzi w życie nowa ustawa o aktach stanu cywilnego, która wprowadza możliwość brania ślubu także poza Urzędem Stanu Cywilnego bez uzasadnionych powodów, takich jak pobyt w więzieniu czy szpitalu jak to było do tej pory. Przyjemność ta będzie dodatkowo płatna 1.000,00 zł. W myśl nowej ustawy ślub nie będzie mógł się odbyć poza USC, jeśli miejsce nie gwarantuje zachowania powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników.

Czytaj więcej...

Szybsza rejestracja spółek

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

 

Szybsza rejestracja Spółek

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw, która przyspieszy procedurę rejestracji spółek (a także fundacji i stowarzyszeń).

Czytaj więcej...

Księga wieczysta z internetu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.86 (7 Votes)

 

Ksiega wieczysta z internetu

Dziś (1 lipca 2014 r.) wchodzą w życie przepisy ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych przez Internet. Od teraz wydruk odpisu księgi wieczystej będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd. Biorąc pod uwagę, że od czerwca 2010 r. funkcjonuje już internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych (http://ekw.ms.gov.pl), to obecnie, znając numer księgi wieczystej, można sprawdzić, a następnie pobrać z Internetu, odpis tej księgi.

Czytaj więcej...

Nowe prawo konsumenckie od grudnia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

 

Nowe prawo konsumenckie od grudnia

24 czerwca 2014 Prezydent podpisał Ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co jest wynikiem wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumenta.

Nowe prawo ma przede wszystkim ujednolicić zasady dotyczące odpowiedzialności przy sprzedaży na rzecz konsumentów i nie konsumentów, w tym nazewnictwo oraz zharmonizować nasze prawo z prawem innych krajów UE.

Czytaj więcej...

Czwarta deregulacja dla przedsiębiorców

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)

 

Czwarta deregulacja dla przedsiębiorców

Dnia 10 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Jest to już czwarta tzw. ustawa deregulacyjna przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki i proponuje ponad 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, głównie w wyniku redukcji obowiązków informacyjnych, które ułatwiają prowadzenie firmy w różnych obszarach. Będą one wsparciem przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.