Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Od 2014 roku spółki komandytowo-akcyjne są podatnikami CIT

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

 

Od 2014 roku spółki komandytowo-akcyjne są podatnikami CIT

1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa opodatkowująca podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki komandytowo – akcyjne (SKA). Jest to przełomowa zmiana, gdyż spółka ta jest spółką osobową, a te nie było objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych i z tego powodu zapewne popularność tej spółki w sposób znaczący spadnie. Nowelizacja została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387). Ustawodawca nie zdecydował, wbrew wcześniejszym planom, na nałożenie podatku dochodowego od osób prawnych także na spółki komandytowe.

Czytaj więcej...

Zmiany w prawie dotyczące przedsiębiorców tylko dwa razy w roku

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

 

Zmiany w prawie dotyczące przedsiębiorców tylko dwa razy w roku

W Monitorze Polskim (M.P. poz. 205) została opublikowana uchwała Rady Ministrów zgodnie z którą zmiany kluczowe dla przedsiębiorców będą wchodzić w życie jedynie dwa razy w roku: 1 stycznia i 1 czerwca. Zasada będzie dotyczyć rządowych projekty ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów oraz ministrów, a przedsiębiorcy będą mieli co najmniej 30 dni na zapoznanie się z przepisami przed datą wejścia ich w życie.

Czytaj więcej...

OFERTA: Sprzedam Spółkę z o.o.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

OFERTA: Sprzedam Spółkę z o.o.

super ofertaKlient Kancelarii sprzeda za symboliczne wynagrodzenia spółkę z o.o., zarejestrowaną w 2001 roku, ale która nie podjęła działalności, wobec czego nie posiada żadnych zaległości w urzędzie skarbowym czy ZUSie. Spółka działa pod firmą TRAVELIUS sp. z o.o. i ma siedzibę w Gdańsku, ale jest zarejestrowana jest w Warszawie pod numerem KRS 000047613, kapitał zakładowy 8.500 zł. Zainteresowane osoby proszę o kontakt z Kancelarią.

Istotne zmiany w terminowych umowach o pracę

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

 

Istotne zmiany w terminowych umowach o pracę – większa stabilność zatrudnienia

Dnia 13 marca 2014 r. zapadło precedensowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. C-38/13) orzekające, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jaki przysługuje zatrudnionym na czas określony w Polsce, dyskryminuje ich względem pracujących na czas nieokreślony. Tym drugim – w zależności od stażu – przysługuje bowiem nawet trzymiesięczne wymówienie.

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu na przerejestrowanie z RHB

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

 

Przedłużenie terminu na przerejestrowanie z RHB

Pomimo istnienia obowiązku przeniesienia spółek, które zostały zarejestrowane w dawnym Rejestrze Handlowym, tzw. RHB do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wciąż ponad sto tysięcy podmiotów nie dokonało przerejestrowania. Wobec tego Prezydent RP podpisał nowelizację do ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ponownie wydłużając termin na przerejestrowanie spółki, tym razem do 31 grudnia 2015 r.

Czytaj więcej...

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.