Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Prywatne wyjścia z pracy do odpracowania

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

 

Prywatne wyjścia z pracy do odpracowania

Z dniem 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy regulująca kwestie tzw. prywatnych wyjść z pracy (art. 151 § 21 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r., Dz.U.2013.896). Nowelizacja ta wprowadza rozwiązanie umożliwiające odpracowanie przez pracownika udzielonego mu, na jego pisemny wniosek, zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Zgodnie z nowymi przepisami czas odpracowania nie będzie stanowił pracy w godzinach nadliczbowych pod warunkiem, że odpracowanie zwolnienia od pracy nie narusza prawa pracownika do dobowego i tygodniowego okresu odpoczynku.

Czytaj więcej...

Nowe zasady dotyczące urlopu wychowawczego

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (13 Votes)

 

Nowe zasady dotyczące urlopu wychowawczego

Z dniem 1 października 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Zmianie ulegają m.in. zasady dotyczące urlopu wychowawczego. Z dniem wejścia w życie ustawy urlop wychowawczy będzie udzielany w miesiącach i wynosić będzie mógł maksymalnie 36 miesięcy. Co więcej, wydłużono do lat 5 wiek dziecka, którego rodzic lub opiekun może skorzystać z urlopu. Zupełną nowością jest natomiast wyłączne prawo każdego z rodziców do jednego miesiąca urlopu wychowawczego, w ramach tych 36 miesięcy (nie dotyczy sytuacji, gdy drugi rodzic nie żyje, drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu). Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Nowością jest również możliwość wykorzystana urlopu wychowawczego najwyżej w 5 częściach, a nie jak dotychczas w 4. Bez zmian pozostaje natomiast fakt, że urlop ten przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy.

Czytaj więcej...

Od 2012 r. zaległy urlop wykorzystamy do końca września

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (17 Votes)

 

Od 2012 r. zaległy urlop wykorzystamy do końca września

Zaległy urlop będzie można wykorzystać do końca września, a nie marca następnego roku. Dzięki temu przedsiębiorstwom będzie łatwiej zarządzać czasem pracy.

Jeśli w tym roku pracownik zaoszczędzi kilka dni urlopu wypoczynkowego, będzie mógł je wykorzystać w przyszłoroczne wakacje, o ile porozumie się w tej sprawie z pracodawcą. Tak wynika z ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która po pracach w Sejmie trafiła do podpisu Prezydenta RP. Ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Czytaj więcej...

Od września 2013 roku dłuższy urlop macierzyński i rodzicielski

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (17 Votes)

 

Od września 2013 roku dłuższy urlop macierzyński i urlop rodzicielski

Od 1 września 2013 roku wydłużony zostanie urlop macierzyński. Wydłużenie to będzie miało miejsce poprzez możliwość skorzystania z półrocznego urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Jakie są szczegóły wprowadzonych zmian w urlopie macierzyńskim w 2013 roku?

Czytaj więcej...

Wyższa emerytura w zamian za mieszkanie własnościowe

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (20 Votes)

 

Wyższa emerytura w zamian za mieszkanie własnościowe (odwrócona hipoteka)

W Polsce pojawia się dla seniorów nowy sposób na uzyskanie dodatkowych dochodów na utrzymanie. Hipoteka odwrócona (ang. reverse mortgage) to inaczej odwrotny kredyt hipoteczny. Właściciel nieruchomości zrzeka się prawa do własności swojej nieruchomości z chwilą śmierci (poprzez ustanowienie na tej nieruchomości hipoteki na rzecz banku lub innej instytucji finansowej), a w zamian za to bank zobowiązuje się wypłacać co miesiąc (lub w formie jednorazowej kwoty pieniężnej) raty kredytu (świadczenia pieniężne). To trochę tak, jakby bank kupił od nas nieruchomość na kredyt i co miesiąc spłacał nam raty.

Czytaj więcej...

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.