Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

E-księgi wieczyste – z założenia od kwietnia 2010 roku

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.79 (24 Votes)

 

E-księgi wieczyste – z założenia od kwietnia 2010 roku

Teoretycznie od kwietnia 2010 r. księga wieczysta, która do tej pory była papierowym dokumentem, ma być dostępna w formie elektronicznej na terenie całego kraju i to niezależnie od miejsca położenia nieruchomości. Do tej pory uzyskanie wglądu w księgę wieczystą wymagało złożenia wniosku o odpis z księgi i często kilkutygodniowe oczekiwanie. Od kwietnia 2010 r. jedno kliknięcie myszką ma umożliwić zainteresowanemu wgląd do księgi, przynajmniej takie było założenie ustawodawcy, który na tą datę zaplanował zakończenie wdrażania systemu. Jednakże, jeżeli czas oczekiwania na założenie elektronicznej księgi w Warszawie wynosi około 8 miesięcy, a niektórych ośrodkach czas ten jest jeszcze dłuższy, założenia ustawodawcy mogą nie spotkać się z praktyką.

Czytaj więcej...

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (24 Votes)

 

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zaczęły obowiązywać przepisy Kodeksu pracy (Dz.U. Nr 219, poz. 1704) przyznające dodatkowe uprawnienia związane z rodzicielstwem. Przepisy te weszły w życie już rok temu (ustawa z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654 z póź. zm. ), jednakże z mocą obowiązującą dopiero od 1 stycznia bieżącego roku. Na mocy tych zmian wprowadzony został dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze do sześciu tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - wymiarze ośmiu tygodni. Urlop ten udzielany jest bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek pracownicy. Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje także ojcu, na warunkach identycznych z udzielaniem urlopu macierzyńskiego dla pracowników-ojców.

urlopmacierzynski

Celem wprowadzenia tych regulacji było przyznanie pracownikom (zarówno matkom, jak i ojcom) możliwości fakultatywnego wydłużenia urlopu macierzyńskiego w sytuacji, w której nie chcą jeszcze rozstawać sie z dzieckiem, a z jakiś powodów nie chcą korzystać z urlopu wychowawczego.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.