Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Rozliczenia

Chcę możliwie elastycznie dopasować się do potrzeb moich Klientów, dlatego proponuję następujące metody rozliczeń:

Rozliczenie godzinowe – najczęstsza metoda rozliczania się z Kancelarią. Przy tej metodzie Klient ponosi koszt rzeczywistego czasu pracy prawników według z góry ustalonej stawki godzinowej. Przy tej metodzie możliwe jest ustalenie odrębnej stawki godzinowej dla pracy merytorycznej oraz odrębnej dla czynności technicznych (np. kompletowanie załączników do pozwu, ekspedycja pism). Przy większych projektach, w których zaangażowani są prawnicy różnego szczebla (prawnik-aplikant-radca prawny) możliwe jest uzależnienie stawki godzinowej w zależności od osoby zaangażowanej w projekt. Czas pracy jest obliczany z dokładnością co do każdych rozpoczętych 6 minut, a dokładne rozliczenie czasu pracy Klient otrzymuje wraz z fakturą. Ten rodzaj rozliczeń ma zastosowanie zarówno do przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Rozliczenie ryczałtowe – ten system korzystny jest dla Klientów, którzy chcą znać z góry wysokość wynagrodzenia, jednakże ma zastosowanie tylko do spraw, w których możliwe jest oszacowanie z góry czasu potrzebnego do wykonania danego zlecenia. Tak na przykład system ten sprawdza się, jeżeli zlecają mi Państwo przygotowanie projektu umowy czy zarejestrowanie spółki. Ten rodzaj rozliczeń ma zastosowanie zarówno do przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Rozliczenie mieszane (ryczałt z limitem godzin) – ten rodzaj rozliczenia proponuję przede wszystkim przedsiębiorcom. W systemie tym ustalamy z góry limit godzin w zamian za wynagrodzenie ryczałtowe (preferowane przy stałej obsłudze, gdzie na podstawie minionych miesięcy można mniej więcej określić zapotrzebowanie na usługi prawne) oraz stawkę godzinową w zamian za przekroczenie limitu godzin. Klient jest informowany jeżeli kolejne zlecenie będzie oznaczało przekroczenie godzin określonego limitu. Limit ten może być określony różnie w różnych miesiącach.

Możliwe jest również umówienie się z Klientem na stawkę minimalną za prowadzenie sprawy wraz z tzw. dodatkiem „success fee”, czyli premią za sukces.

Szczegóły dotyczące propozycji współpracy oraz proponowanego rozliczenie ustalam indywidualnie z Klientem. Z chęcią przekażę je w trakcie spotkania lub w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.