Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Przedsiębiorcy

Naszą pasją jest prawo gospodarcze w związku z czym specjalizujemy się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze gospodarczej przedsiębiorców. Naszym Klientom oferujemy usługi prawne obejmujące zagadnienia związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności zawiązaniem i rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek prawa handlowego. Będziemy również wspierać Państwa w procesie bieżącej działalności poprzez tworzenie i opiniowanie dokumentów, w szczególności umów handlowych, bieżącą obsługę organów spółek czy stałą obsługę prawną.

 

Doradztwo prawne na rzecz spółek i przedsiębiorców jednoosobowych obejmuje m.in.:

 • zakładanie i rejestrowanie spółek, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie 24 godzinnym;
 • przekształcenia działalności gospodarczych i spółek cywilnych w spółki handlowe;
 • opracowanie i rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • bieżące doradztwo na rzecz organów spółek;
 • opracowywanie i opiniowanie umów handlowych;
 • przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych oraz wzorów umów;
 • sprawy pracownicze;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • prowadzenie negocjacji związanych ze zmianą, nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku prawnego;
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach sądowych;
 • bieżące informowanie Klienta o zmianach w interesujących go przepisach prawa;

Możliwe jest również podpisanie umowy stałej współpracy na warunkach ustalonych indywidualnie z Klientem.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.